Irish CDs & DVDs

CD Irish Hard Shoe

Prep to 5

CD Irish Soft Shoe

Pre-Prep to 5

DVD Irish Hard Shoe

Prep to 5

DVD Irish Soft Shoe

Pre-Prep to 5

Irish Hard Shoe Programme of Study
Irish Soft Shoe Programme of Study
Streaming Vimeo Irish Soft Shoe
Streaming Vimeo Irish Hard Shoe